สายตรงผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

1. ห้าม เสนอข้อความหยาบคาย ลามก หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
2. ห้าม เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงได้รับความเสียหาย
3. ห้าม เสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
4. ห้าม ใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ

"ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงคณบดีเพียงผู้เดียว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง"
กรุณาใส่ชื่อ และ นามสกุล
กรุณาใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาใส่ E-mail ของผู้แจ้งข้อมูล
กรุณาเลือกสถานะผู้แจ้งข้อมูล
กรุณาใส่หัวข้อเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
กรุณาใส่รายละเอียดที่ต้องการร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ. เมือง จ.จันทบุรี